Shoqëria e sigurimeve UNIQA A.D. Shkup


Kushtet janë të ndara sipas klasave të sigurimit
(dokumentin mund ta shihni duke klikuar mbi secilin nga kushtet)

 

1. Sigurime nga aksidenti

-Kushtet e përgjithshme për sigurimin e personave si pasojë e aksidentit
-Kushtet shtesë për sigurimin kolektiv të punëtorëve si pasojë e aksidentit
-Kushtet shtesë për sigurimin e anëtarëve të familjes si pasojë e aksidentit
-Kushtet shtesë për sigurimin e fëmijëve si pasojë e aksidentit
-Kushtet shtesë për sigurimin e mysafirëve në hotel, motel, kampe, zona plazhi, zona pushimi etj. si pasojë e aksidentit
-Kushtet shtesë për sigurimin e personelit fluturues gjatë drejtimit të avionit dhe mjete të tjera fluturuese si pasojë e aksidentit
-Kushtet shtesë për sigurimin shoferëve, udhëtarëve dhe punëtorëve si pasojë e aksidentit gjatë drejtimit dhe ngasjes së mjeteve motorike dhe mjeteve të tjera.
-Kushtet shtesë për sigurimin e detyrueshëm të udhëtarëve në transport publik si pasojë e aksidentit
-Kushtet e veçanta për sigurimin kolektiv të personave nga sëmundjet kritike
-Kushtet e veçanta për sigurimin e drejtuesve (menaxherëve) si pasojë e aksidentit me aplikim të klauzolës valutore
-Kushtet e veçanta për sigurimin e nxënësve dhe studentëve si pasojë e aksidentit
-Tabela për përcaktimin e përqindjes së paaftësisë së përhershme si pasojë e aksidentit
-Kushtet shtesë për sigurimin e personave nga pasojat e aksidentit

2. Sigurimi i shëndetit

-Kushtet e përgjithshme për sigurimin vullnetar të shëndetit
-Kushtet shtesë për sigurimin shëndetësor të kombinuar vullnetar shtesë dhe privat për mjekim me shtrim dhe pa shtrim në spital
-Kushtet shtesë për sigurimin shëndetësor të kombinuar vullnetar shtesë dhe privat për shpërblim ditor për mjekim spitalor (qëndrim në spital)
-Kushtet shtesë për sigurimin shëndetësor të kombinuar vullnetar shtesë dhe privat me shpërblim fiks
-Kushte të veçanta për sigurimin e shëndetit të shtetasve të huaj në Republikën e Maqedonisë

3. Sigurimi i mjeteve motorike (kasko)

-Kushte për sigurimin e kombinuar të mjeteve motorike dhe hekurudhore

4. Sigurimi i mjeteve hekurudhore (kasko)

-Kushte për sigurimin e kombinuar të mjeteve motorike dhe hekurudhore

5. Sigurimi i mjeteve fluturuese (kasko)

-Kushte për sigurimin avio-kasko dhe avio-përgjegjësi

6. Sigurimi i mjeteve lundruese (kasko)

-Kushte të përgjithshme për sigurimin e objekteve lundruese në ujërat e brendshme

7. Sigurimi i mallit në transport (kargo)

-Kushte të përgjithshme për sigurimin e mallit në transport ndërkombëtar tokësor, ujor në lumenj dhe liqene dhe ajror ( nga të gjitha rreziqeve)
-Kushte të përgjithshme për sigurimin e mallit në transport ndërkombëtar tokësor, ujor në lumenj dhe liqene dhe ajror ( nga rreziqeve elementare)
-Kushte për sigurimin e mallit nga të gjitha rreziqet gjatë  transportit hekurudhor,motorik ose makina në transport të brendshëm
-Kushte dhe klauzola speciale për sigurimin e mallit në transport ndërkombëtar

8. Sigurimi nga zjarri dhe rreziqet bazë

-Kushte të përgjithshme për sigurimin e pasurisë
-Kushte për sigurimin nga rreziku nga zjarri dhe rreziqet e tjera
-Kushte të veçanta për sigurimin e pasurisë së paluajtshme dhe pajisjeve në vlerën e kontraktuar
-Kushte të veçanta për sigurimin e stoqeve në vlerë flotante nga rreziku nga zjarri dhe rreziqe të tjera

9. Sigurime të tjera të pasurisë

-Kushte të përgjithshme për sigurimin e pasurisë
-Kushte të përgjithshme për sigurimin e të mbjellave dhe të vjelave
-Kushte të përgjithshme (të gjitha rreziqet) për dëme pasurie dhe ndërprerje e aktivitetit
-Kushte për sigurimin e objekteve në ndërtim
-Kushte për sigurimin e objekteve në montim
-Kushte për sigurimin nga vjedhja dhe tentativë për vjedhje
-Kushte për sigurimin e pasurisë së paluajtshme  për dëme të shkaktuara nga tërmeti
-Kushte të veçanta për sigurimin e kombinuar të banesave dhe pajisjeve shtëpiake
-Kushte të veçanta për sigurimin e ndërtesave dhe pajisjeve në vlerën e kontraktuar
-Kushte të veçanta për sigurimin e pasurisë së ndërmarrjeve elektrike
-Kushte të veçanta për sigurimin e objekteve në ndërtim dhe montim nga të gjitha rreziqet
-Kushte të veçanta për sigurimin e të mbjellave dhe të vjelave
-Kushte të veçanta për sigurimin e stoqeve dhe frigoriferëve
-Kushte të veçanta për sigurimin e kafshëve
-Kushte të veçanta për sigurimin e kombinuar të pajisjeve teknike
-Kushte për sigurimin e kombinuar të pajisjeve elektronike procesorëve dhe pajisjeve të ngjashme
-Kushte për sigurimin e makinerive nga thyerja dhe rreziqe të tjera
-Kushte për sigurimin e rrezikut e përdorimit për pagesë të  mjeteve të huaja të falsifikuara gjatë aktivitet në zyrën e këmbimit
-Kushte të veçanta për sigurimin e kombinuar të banesave ose shtëpive me pajisje shtëpiake dhe anëtarëve të familjes
-Kushte për sigurimin e xhamave nga thyerja
-Kushte shtesë për sigurimin e telefonit celular

10. Sigurimi i përgjegjësisë nga përdorimi i mjeteve motorike

-Kushte për sigurimin e mjeteve motorike nga përgjegjësia automobilistike
-Kushte për sigurimin e përgjegjësisë së transportuesit në transport rrugor vendas dhe ndërkombëtar (CMR)

11. Sigurimi i përgjegjësisë nga përdorimi i mjeteve ajrore

-Kushte për sigurimin avio-kasko dhe avio-përgjegjësi

12. Sigurimi i përgjegjësisë nga përdorimi i mjeteve lundruese

-Kushte të përgjithshme për sigurimin e objekteve lundruese në ujërat e brendshme

13. Sigurimi i përgjegjësisë

-Kushte të përgjithshme për sigurimin e përgjegjësisë
-Kushte shtesë për sigurimin e përgjegjësisë së punëdhënësit
-Kushte shtesë për sigurimin e përgjegjësisë publike dhe përgjegjësisë së produktit
-Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së noterëve
-Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së administrues të falimentimit
-Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së shoqërive të auditimit
-Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së agjencive turistike
-Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së përmbaruesve
-Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së avokatëve
-Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së tregtarit – gjeodezist i autorizuar dhe shoqëri tregtare për aktivitete gjeodezisti
-Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së mjekëve dhe punëtorëve të tjerë shëndetësor
-Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë së kontabilistëve
-Kushte të veçanta për sigurimin e përgjegjësisë profesionale të inxhinierëve

16. Sigurimi nga humbja financiare

-Kushte për sigurimin nga rreziku i ndërprerjes së aktivitetit si pasojë e zjarrit dhe rreziqeve të tjera
-Kushte të përgjithshme ( të gjitha rreziqet) për dëmtim të pasurisë dhe ndërprerjes së aktivitetit
-Kushte të veçanta për sigurimin e pajisjeve shtëpiake në periudhën e garancionit të vazhduar

18. Sigurimi shëndetit në udhëtim

-Kushte për sigurimin e shëndetit në udhëtim

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

info@uniqa.mk  Kontakt

Të ngjashme
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies