Shoqëria e sigurimeve UNIQA Life A.D Shkup


Kushte për sigurimin e jetës
(dokumentin mund ta shihni duke klikuar mbi secilin nga kushtet)

19. Sigurimi i jetës

-Kushtet e përgjithshme për sigurimin e jetës në rast vdekje ose mbijetese me pagesë vjetore të primit 03.04.2019
-Kushtet e përgjithshme për sigurimin e jetës në rast vdekje ose mbijetese me pagesë vjetore të primit
-Kushtet e përgjithshme për sigurimin e jetës në rast vdekje (Riziko)
-Kushte të veçanta për sigurimin e rreziqeve të rritura (rrezik jonormal) me sigurimin e jetës
-Kushte të veçanta për sigurimin e jetës në rast vdekje ose mbijetese 28.02.2019
-Kushte të veçanta për sigurimin e jetës në rast vdekje ose mbijetese
-Kushte të veçanta për sigurimin e jetës në rast vdekje ose mbijetese me pagesë të njëhershme të primi 03.04.2019
-Kushte të veçanta për sigurimin e jetës në rast vdekje ose mbijetese me pagesë të njëhershme të primit
-Kushte të veçanta për sigurimin e fëmijëve
-Kushte të veçanta për sigurimin kolektiv të jetës në rast vdekje ose mbijetese me klauzolë valutore
-Kushtet e përgjithshme për sigurimin e jetës në rast vdekje me zvogëlim të shumës së siguruar (Riziko kredit)
-Kushtet e përgjithshme për sigurimin e jetës në rast vdekje ose mbijetese dhe shfaqjes së sëmundjeve kritike 03.04.2019
-Kushtet e përgjithshme për sigurimin e jetës në rast vdekje ose mbijetese dhe shfaqjes së sëmundjeve kritike
-Kushte të veçanta për sigurimin e jetës në rast vdekje ose mbijetese dhe shfaqjes së sëmundjeve kritike

20. Sigurimi i jetës në rast martese ose lindje
-Kushte të veçanta për sigurimin e jetës

21. Sigurimi i jetës lidhur me aksionet në fondet e investimit

-Kushte të përgjithshme për sigurimin e jetës lidhur me fondet e investimeve 25.06.2020
-Kushte të përgjithshme për sigurimin e jetës lidhur me fondet e investimeve 28.02.2019
-Kushte të përgjithshme për sigurimin e jetës lidhur me fondet e investimeve 21.06.2018
-Kushte të veçanta për sigurimin e jetës të lidhura me fondet e investimeve për rritjen e planifikuar të primit dhe shumën e siguruar
-Shtojca 1

Kushte të veçanta për sigurimin e jetës

01. Sigurime shtesë nga aksidenti

-Kushte plotësuese për sigurimin e personave nga pasojat e aksidenteve me sigurim jete 2/2021
-Kushte plotësuese për sigurimin e personave nga pasojat e aksidenteve me sigurim jete 2021
-Tabela për përcaktimin e përqindjes së invaliditetit të përhershëm si pasojë e aksidentit

02. Sigurimi shtesë i shëndetit

-Kushtet e përgjithshme për sigurimin vullnetar të shëndetit me sigurimin e jetës
-Kushtet e përgjithshme për sigurimin vullnetar të shëndetit me sigurimin e jetës
-Kushtet të veçanta për sigurimin për shpërblim ditor për mjekim spitalor (qëndrim në spital) me sigurimin e jetës
-Kushtet të veçanta për sigurimin për shpërblim ditor për mjekim spitalor (qëndrim në spital) me sigurimin e jetës
-Kushte të veçanta me pagesë të njëhershme (fikse) të shumës së siguruar për mjekim me sigurimin e jetës
-Kushte të veçanta me pagesë të njëhershme (fikse) të shumës së siguruar për mjekim me sigurimin e jetës
-Tabela për klasifikimin e kockave
-Tabela për përcaktimin e kompleksitetit të ndërhyrjeve kirurgjikale
-Kushte shtesë për sigurimin e shëndetit në udhëtim me sigurimin e jetës
-Kushtet e veçanta të sigurimit në rast të shfaqjes së sëmundjeve të rënda me sigurimin e jetës
-Kushtet e veçanta të sigurimit në rast të shfaqjes së sëmundjeve të rënda me sigurimin e jetës

A keni ndonjë pyetje?

Qendra e kontaktit

info@uniqa.mk  Kontakt

Të ngjashme
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies