UNIQA Maqedoni

Për kompaninë


Shoqëria e sigurimeve UNIQA A.D  Shkup është në pronësi të kompanisë austriake të sigurimeve lider UNIQA Insurance Group. Në Maqedoni, UNIQA A.D Shkup është një pasues ligjor dhe afarist i Sigal A.D Shkup i cili është themeluar si degë e SIGAL, Shqipëri në vitin 2004. Në tregun e sigurimeve të Maqedonisë ajo ofron produktet e saj që nga viti 2005.

Në qershor të vitit 2009, dega maqedonase e SIGAL UNIQA Insurance Group ribrendohet / ristrukturohet në UNIQA A.D Shkup dhe vazhdoi të ofrojë të gjitha format e sigurimeve të jo-jetës duke i shitur nëpërmjet punonjësve të saj në shitje dhe një rrjet të bashkëpunëtorëve të jashtëm - agjentë dhe broker.

Nga 26 maj i  vitit 2011 nëpërmjet shoqërisë të posa formuar  UNIQA Life Maqedoni, UNIQA hyri në tregun e sigurimit të jetës në Maqedoni.

UNIQA A.D. Skopje


Emir i subjektit: Shoqëria për sigurimin  jo-jetë UNIQA A.D Shkup

Selia: bul. Ilinden nr. 1, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

NPS: 5896100                 NTS: 4030004518463

Driton Azizi, drejtor gjeneral

Bordi mbikëqyrës
Avni Ponari, president
Alma Totokoci, anëtar
Arben Cavoli, anëtar
Gerald Mueller, anëtar

Bordi drejtues
Driton Azizi, president
Borce Bogeski, anëtar
Biljana Stojanov, anëtar

UNIQA LIFE A.D. Skopje


Emri I subjektit: Shoqëri për sigurim jete Unika Llajf sh.a Shkup

Selia: bul. Ilinden nr. 1, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

ЕМBS: 6712339                 ЕDB: 4080011522414

Aleksandra Shkëmbi Antovska, drejtor gjeneral

Bordi mbikqyrës
Avni Ponari, president
Edvin Hoxhaj, anëtar
Elvis Ponari, anëtar
Gerald Mueller, anëtar

Bordi i drejtorëve
Aleksandra Shkëmbi Antovska, president
Emil Kratovaliev, anëtar
Agron Tairi, anëtar

A keni ndonjë pyetje?

 

info@uniqa.mk  Rrjeti i shitjes  

Dëshironi ofertë?

Ju lutem plotësojeni  fushat e nevojshme, kurse ne do të llogarisim primin e policës dhe do t’ju dërgojmë  ofertë në një afat të shkurtër kohor.


Të ngjashme
Informacion mbi cookies
Kjo faqe përdor cookies. Këto përdoren për të siguruar funksionalitetin e kësaj faqe në internet dhe për të analizuar përdorimin e faqes në internet. Ju mund të gjeni më shumë informacion në politikën tonë të privatësisë.
Preferencat e cookies